9. klasse på Holbæk Sportsakademi

Undervisningen i 9.S er en fortsættelse af 8.S, hvor eleverne for alvor bliver gjort klar til FP9 efter folkeskolens formålsparagraf. Der er fortsat fokus på høj faglighed ved siden af fodboldtræningen. Vi gør fra starten af året meget ud af at skabe et stærkt fællesskab i klassen og på akademiet, så alle elever føler sig som en vigtig del af Holbæk Sportsakademi. Vi har derfor en stor grad af sociale arrangementer, faglige ture ud af huset, samt fodboldkampe, både for 8.s som individuel klasse, men ligeledes i fællesskab med de to andre akademiklasser, da fællesskabet gennem vores gode navn står stærkt og har en stor betydning for os trænere og lærere.

Året byder desuden på en fodboldrejse sydpå. Det er meget vigtigt for os, at eleverne gennem deres år på akademiet oplever, at de fortsat dannes som hele mennesker. De skal blive dygtige til at tage ansvar for egen læring, både i klasselokalet, på banen og i deres fremtidige liv. Vi tror på, at indre motivation er fundamental for udnyttelse af ens potentiale – og, at vi som akademi kan være med til at give eleverne redskaber til netop dette.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.15 – 09.00 Fysik / kemi Fodbold Engelsk Fodbold
09.00 – 09.45 Dansk Matematik Fodbold Engelsk Fodbold
10.00 – 10.45 Samfundsfag Dansk Fysik / Kemi Geografi Samfundsfag
10.55 – 11.40 Matematik Dansk Fysik / Kemi Geografi Samfundsfag
12.15 – 13.00 Tysk Samfundsfag Matematik Tysk Tysk
13.10 – 13.55 Engelsk Engelsk Dansk Klassens time Tysk
14.05 – 14.45 Biologi Dansk Matematik Dansk
14.45 – 15.30 Biologi

Du kan læse mere om Stenhus Kostskole her