Skip to content

Fortsætter fodbold efter 9. og 10. klasse?

Gå på Stenhus Fodboldcollege – et naturligt skridt efter ophold på Holbæk Sportsakademi

Efter endt skolegang på Holbæk Sportsakademi i 9. eller 10. klasse, er det muligt at søge videre på Stenhus Fodbold College. Stenhus Fodbold College er en elite-talentudviklingsskole, der er et samarbejde mellem Stenhus Gymnasium, Holbæk Sportsakademi og Holbæk Bold & Idrætsforening.

På Stenhus Fodbold College kan du på optimal vis forene din ungdomsuddannelse som STX elev og din udvikling som fodboldspiller. Her kan du også kombinere din skolegang med flere træninger om morgenen. Alle træninger ledes af højt uddannede trænere.

Læs mere om Stenhus Fodboldgymnasium på:
Stenhus Fodboldcollege

Tilmeld dig akademiet