Skip to content

Historie

Stenhus Kostskole og Nordvest FC/Holbæk Bold & Idrætsforening oprettede i august
2010 Nordvest FC Sportscollege. Målsætningen var at udvikle talentarbejdet med unge
fodboldspillere i Nordvestsjælland.
Initiativtagerne til fodboldklasserne er de to tidligere superligaspillere Morten Hamm og Morten Rutkjær og den nuværende skoleleder på Stenhus Kostskole, Knud Erik Schack Madsen.
Ved oprettelsen af Holbæk Sportsakademi i 2010, optog skolen 20 drenge i én 10. klasse.

Allerede I 2011 voksede antallet af fodbolddrenge. Projektet blev udvidet til også at optage fodbolddrenge i 8. klasse. I alt blev 34 fodbolddrenge optaget til skoleåret 2011/2012.

Også i 2012 voksede optaget af fodbolddrenge. Til skoleåret 2012/2013 startede 47 drenge i fodboldklasserne, fordelt på 8., 9. og 10. årgang.

I sommeren 2013 blev der udvidet med yderligere to fodboldprojekter. Mini Sportscollege blev sat i gang og Stenhus Fodbold College blev oprettet på Stenhus Gymnasium.

Ved skolestart i august 2013 startede 87 fodbolddrenge på Nordvest FC Sportscollege.

I forbindelse med fodboldklubbens navneændring fra Nordvest FC til det oprindelige navn
Holbæk Bold & Idrætsforening valgte Stenhus Kostskole i 2014 at ændre projektets navn til Holbæk Sportsakademi.

Historien om Stenhus Kostskole

Stenhus Kostskole blev grundlagt i 1906 af skolemanden H. Edv. Hass, der startede sin skole på “Stenhus” med 9 elever, hvoraf de 7 boede på skolen.

Skolens grundsynspunkter var gudsfrygt og nøjsomhed, respekt for sandhed og ret. Hans tanker vandt tilslutning, og da han i 1930 overgav skolen til Svend Larsen rummede den 153 elever fordelt fra 6.kl. til 3.g.

I 1964 overgik Stenhus fra privateje til en selvejende institution, og Stenhusfonden blev oprettet af tidligere elever som en støttefond. En gave fra Svend Larsen og frue, samt en indsamling blandt gamle elever skaffede hurtigt 600.000 kr. til fonden, der yder tilskud og lån til skolen.
Fonden fik i 1972 en gave på $200.000 fra en dansk-amerikaner, Alfred Jacobsen. Denne gave blev senere grundlag for om- og udbygningen af skolen.

Stenhus er beliggende 2 km fra Holbæk centrum og har udsigt over Holbæk fjord. Skolen er nabo til Stenhus Gymnasium og råder over store grønne arealer med mange muligheder for udendørs aktiviteter.

Tilmeld dig akademiet