Skip to content

Værdigrundlag

Nøgleværdien for Holbæk Sportsakademi er et højt fagligt niveau i både skole- og fodboldundervisningen.

Stenhus Kostskole har i mange år været kendetegnet ved høj kvalitet i undervisningen, der skaber de bedste betingelser for både faglig og menneskelig udvikling hos eleverne.

På fodboldlinjen er det høje faglige niveau sikret ved, at alle trænere er uddannet med UEFA A og Pro-licens. Samtidig er hele trænerteamet pædagogisk uddannet, hvilket sikrer både en høj faglig fodboldviden og de bedste muligheder for at udvikle eleverne personligt og socialt. På Holbæk Sportsakademi er den væsentligste faktor, at “eleverne tager ansvar for egen udvikling”. Gennem undervisning, fodboldtræning og sociale relationer er det målet, at sikre eleven intellektuelle, følelsesmæssige og sociale kompetencer, der styrker dem i deres videre liv og uddannelsesforløb. Hvad enten det indeholder fodbold på højt niveau eller andre spændende udfordringer.

På fodboldlinjen arbejder vi ud fra fem grundværdier. Grundværdierne er fundamentet i alle aktiviteter vi laver.

 

Glæde – Glæden ved fodbold skal være det altoverskyggende for eleverne på Holbæk Sportsakademi. Glæden ved at ved at lege og dyrke sin idræt på et højt niveau, ligesom glæden ved at udvikle sig individuelt og som en del af et hold, ser vi som en stærk motivationsfaktor.

Sammenhold – Som elev i en klasse, der samtidig er et fodboldhold, ser vi sammenholdet som en væsentlig styrke for den enkeltes udvikling. Gruppedynamikken gennem skole og fodbold skal være med til at højne niveauet både på fodboldbanen og i undervisningen.

Kvalitet – Holbæk Sportsakademi vil være et kvalitetsprodukt. Dette sikres ved, at alle ansatte har den nødvendige uddannelse og menneskelige profil for at hjælpe eleverne til udvikling. Eleverne skal sikre kvalitet ved at deltage aktivt og deltagende i såvel undervisning som træning.

Udvikling – Både ansatte og elever må hele tiden være i udvikling for at skabe et dynamisk og progressivt forløb for den enkelte, hvor fokus skal være på personlige, sociale, faglige og fodboldmæssige kompetencer.

Ansvar – Alle på Holbæk Sportsakademi skal tage ansvar for sig selv og for hinanden. Det er væsentligt, at ansatte og elever føler ansvar for, at der skabes en god hverdag, der sikrer, at alle værdier kommer til udtryk på den bedst mulige måde.

Tilmeld dig akademiet