Skip to content

Træningen

En af de helt store forskelle på Holbæk Sportsakademi og andre skoletilbud med fodboldlinje er i selve træningen. Kvaliteten i træningen er akademiets varemærke og der er derfor næsten altid 3 trænere på banen. Dette giver mulighed for virkelig at arbejde ned i detaljen og arbejde intenst med den enkelte spillers fokusområder.

Hver enkelt spiller udarbejder i samarbejde med trænerteamet en udviklingsplan som danner rammen for skoleårets fodboldtræning. Spillerens udviklingsplan udformes med udgangspunkt i den enkelte spillers styrke- og udviklingsområder og spilleren er selv en del af arbejdet med at lave udviklingsplanen. Spilleren kommer selv med forslag til fodboldfærdigheder der ønskes at arbejde med, ligesom spilleren selv er med til at opstille en individuel målsætning for skoleåret på Holbæk Sportsakademi.

Udviklingsplanerne giver spilleren en solid bevidsthed om hvad det er han træner og hvor det er han sigter mod at nå hen. Udviklingsplanerne evalueres jævnligt.

Tilmeld dig akademiet